Brug over de N348
Inleidend:
Om te voorkomen dat de kruising van de N348 en de Nico Bolkensteinlaan een onoverzichtelijke opeenstapeling van niet gelijkwaardige onderdelen wordt kiezen wij ervoor de brug vanaf het landhoofd aan de westzijde over het water vrijwel parallel aan de Colmschaterstraatweg te laten lopen om vervolgens op de brug te draaien in de richting van de Nico Bolkensteinlaan. Zo ontstaat de mogelijkheid een goede verdeling van krachten te krijgen in een balk met een enkel steunpunt vrijstaand tussen de klapbrug en de N348 en een pendel op de zijkant van de Seringenheuvel. Zo is het zicht op de klapbrug vrij van obstakels. Zo is het zicht in de auto onbelemmerd bij het rechtsaf de woonwijk inrijden vanaf de N348. De boogstraal van het fietspad op de brug en op het talud aan de oostzijde kan verder gemodelleerd worden in overleg met de opdrachtgever.
Om te voorkomen dat het zicht rondom belemmerd wordt door een langzaam oplopend en dalend brugdek en de bijbehorende constructie kiezen wij ervoor het dek in dikte te minimaliseren en op te hangen aan een hoger gelegen constructie. Het zicht op de bestaande bruggen, de verkeerslichten en het landschap blijft zo vrij. Het brugdek wordt in horizontale richting opgespannen tussen de grote kolom en de voorzieningen in de Seringenheuvel. Het dek kan niet schommelen en kan de krachten van een aanrijding door een te hoog voertuig opnemen.

1. Brug als onderdeel van het parklandschap;
Het juk van de brug vormt het leesteken dat de bomenrijwest van het kanaal verbind met de Seringenheuvel en bomenrij aan de oostkant van de N348. De maat van het leesteken sluit aan op de schaal van het landschap.

De aanlanding van het dek aan de oostzijde is circa vijf en een half meter en één kolom. Op het talud onder het dek kunnen wij wel water brengen maar geen licht. Seringen zullen daar niet groeien. In overleggen met uw landschapper zullen wij met een oplossing hiervoor komen in begroeiing of met steenachtig materiaal.

De fietsroute plooit zich met de contouren van de seringenheuvel mee. Het verloop kan nader uitgewerkt worden met de ontwerpers van de heuvel zo dat het bedoelde parklandschap ontstaat. Tot het door ons te maken werk rekenen wij slechts het talud nodig voor het aanbrengen van het fietspad.

Het juk is een zelfstandig onderdeel in het landschap.

2. Signatuur van de brug, het leesteken in het landschap en de route;
Het juk is één geheel, de balk is in het horizontale vlak licht gebogen. De kleur van het juk is terughoudend. Door de lichte buiging zal het licht op de zichtvlakken verlopen. ’s Ochtends op weg naar de stad wordt de bolle kant aangelicht, ‘s avonds wordt die kant weer aangelicht.
Het juk komt niet hoger als 2/3 van de kruin van de aansluitende bomenrij en is een stuk dikker als een flinke boomstam.

Het dek van de fietsbrug is dertig centimeter dik en vijf en een half meter breed. De onderzijde van het dek is vlak. Door het gekozen beloop is de verstoring van het verkeer op de kruising beperkt.

Van veraf op de N348 zal het juk met de seringenheuvel verschijnen als karakteristiek in het landschap.

Van dichtbij zal het beeld bepaald worden door het dunne hangende dek een element tussen de andere elementen nabij de kruising zoals de bewegwijzeringsborden, de verkeerslichten, de straatverlichting, de bogen van de Bolkensteinbrug en de witte klapbrug. Dit kan een rustig beeld opleveren van elementen van gelijke orde.

3 Inpassing bestaande situatie kanaalzone;
Het dek met de transparante valbescherming en de sprekende leuning zijn in afmetingen dunner als de onderdelen van de klapbrug. In kleur moet het wit van de klapbrug het dek en de hangstijlen overstralen. De bovenkant van het juk zit een stuk hoger en komt niet verder als nodig de vaart over zodat het zicht op de klapbrug vrij blijft.

De tranparatie van leuning en hekwerk stellen wij ons voor als eerder uitgevoerd, een stevige stalen leuning en zwart roestvast staal gaas.

De route sluit nauw aan op de Nico Bolkensteinlaan. Bij de brug neemt de route een praktische afstand zodat de kruising van het auto verkeer zijn zelfstandigheid behoud. Op de Seringenheuvel kan de route vervolgt worden nauw aansluitend op de laan. Bij de kruising blijft zo voor het autoverkeer het geheel overzichtelijk zoals blijkt.

4. Herkenbaarheid als hoogwaardige fiets-/voetgangersverbinding;
Voor de verlichting gaan wij uit van moderne indirecte armaturen. Op de taluds kunnen deze op masten gemonteerd en op de brug aan de balk gemonteerd worden. Als aksent zijn in de onderzijde van de leuningen om de 20 centimeter Led’s opgenomen over de hele lengte van de brug. Als orientatie verlichting is dit voldoende. Met een paar spots kunnen wij de witte klapbrug in het licht zetten. Het kiezen van de armaturen willen wij doen in overleg met de dienst straatverlichting.

Non stopkarakter fietsroute;
In de fietsroutezitten geen kruisingen en korte bochten. De kleur van het straatmateriaal isover de gehele lengte van de route gelijk. Op de brug tussen de beide taluds wordt het lineaire karakter van deroute versterkt door een overdreven dikke groene leuning aan weerszijden van hetdek. De leuning zit wat hoger als gebruikelijk om aan te sluiten op de hoogtenvan het fietsverkeer.

Vanwege de geringe dikte van het dek kunnen de opriten lager aangelegd worden. De gemiddelde stijging van het fietspad kan zo beperkt blijven tot 4% in plaats van de 5% uit het programma.

De taludstrap aan de westzijde klimt minder dan drie meter. De trap is tevens de talud afwerking aan die zijde onder het dek.

De beëindiging van de kop van dit talud hebben wij ongeveer 7 meter naar het westen opgeschoven om het zicht op de klapbrug vanaf de Bolkensteinlaan te vergroten.

Brug over de N348
0
256
0
Published:

Brug over de N348

Deelname Prijsvraag nieuwe fiets- voetbrug in Deventer.
0
256
0
Published:

Creative Fields

Copyright Info

Attribution, Non-commercial, No Derivatives

Read More