Piotr Wątroba's profile
LemAndYouM
Branding
 
LemAndYouM to projekt, który narodził się w toku studiów, a dziś ma szansę zaistnieć w sieci jako miejsce zrzeszające sympatyków twórczości Stanisława Lema. Zadanie polegało na wykreowaniu sprytnego typogramu i stworzeniu kilku standardowych elementów systemu graficznego włącznie ze stroną opartą na Wordpress'ie. Całość miała w jakiś sposób dotykać twórczości wybranego artysty. Nie byłbym jednak sobą gdybym nie spróbował połączyć możliwości graficznych z ilustracją oraz spróbować rozszerzyć hipotetyczne zadanie o dodatkową funkcjonalność. Idąc sobie znanym tropem rozumowania, wymyśliłem by promować fenomenalną literaturę Lema poprzez felietony i teksty różnych polonistów. Daje to możliwość oddziaływać na osoby, które literatury Lema nie znają, poprzez ludzi, którzy się nią pasjonują, a często są również równymi goścmi... czy gościówami.
Łapiecie? To jedziemy!
 
LemAndYouM is a project, which was born in the course of study, and now it has a chance to appear on the network as a place to support Stanisław Lem's creation. The main idea was a project of clever logotype and make a few standard elements of graphics system including Wordpress website. The project was to has connection with a selected artist. However, I would not be myself if, I didn't try to combine graphics posibilities with illustation and try to extend project with additional function. I decided to promote a great Lem's literature by feuilletons and texts from other writers. It gives opportunity for people who don't know the Lem's literature to interact with lovers of literature.
You get it? So, let's go!
 
Additional: Thanks Behance Team for distinction my project on site.
 
 
LemAndYouM
2.5k
17.9k
186
Published:

LemAndYouM

Projekt studencki mający na celu poszerzanie wiedzy o twórczości Stanisława Lema poprzez nowoczesny i estetyczny design. Praca na zaliczenie kole Read More

2.5k
17.9k
186
Published: