Kalina Możdżyńska's profile

cover design for the National Library of Poland

The National Library of Poland has asked Manuka studio to design a book cover. The publication is about the diaries and relations in the Library’s collection of manuscripts.
 
/ / /
 
W Manuka studio zaprojektowałam okładkę do wydawnictwa Biblioteki Narodowej. Publikacja dotyczy pamiętników i relacji w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki.
My design shows a set of abstract book spines. Every spine shows one face, as every diary is an individual voice and contains one person’s story. 
 
/ / /
 
Okładka w sposób abstrakcyjny przedstawia zbiór grzbietów książek. Każdy tom to portret jednego człowieka, tak jak każdy pamiętnik to indywidualna historia, zawierająca w sobie kawałek osoby, która ją napisała.
I contrasted the old photograph with a simple, modern typeface and two clear, vibrant colours. 
The book has a subtle trait of nostalgy, but is very energetic and up-to-date at the same time. 
 
/ / /
 
Zestawiłam retro fotografię z prostym, nowoczesnym krojem pisma i dwoma czystymi, intensywnymi kolorami. Dzięki temu okładka ma w sobie nutę nostalgii, a jednocześnie jest bardzo świeża, energetyczna i nowoczesna w wyrazie.
cover design for the National Library of Poland
Published:

Owner

cover design for the National Library of Poland

The National Library of Poland has asked Manuka studio to design a book cover. The publication is about the diaries and relations in the Library’ Read More

Published: