Kalina Możdżyńska's profile

Labirynt typeface for Typozine

Labirynt is my typeface, designed for the Typozine.
Typozine is a handprinted collection of typefaces brought to you by Valery Virag (Kwiaciarnia Grafiki) and Przemek Kopczyk (Paism). The typefaces were created by typographers, calligraphers and fans of letters (Łukasz Dziedzic, Fontarte, Theosone, Viktoriya Grabowska and others). The task was to design a set of letters plus an accompanying poster interpreting the alphabet (that was also screen printed). 
Citing the initiators: „we wanted the poster to release the letter from its basic informative function. We didn’t want to read the letter, we wanted to see it.”
More info about Typozine: http://www.printcontrol.pl/?p=4454
 
/ / /
 
Labirynt to krój pisma, który zaprojektowałam do Typozine’a.
Typozine to ręcznie drukowany wzornik krojów pisma, zaprojektowanych przez typografów, kaligrafów oraz fanów liter (m. in. przez Łukasza Dziedzica, Fontarte, Theosone, Viktoriyę Grabowską). Zadaniem uczestników było stworzenie własnego kroju (pełny alfabet) oraz towarzyszącego plakatu typograficznego, wykorzystującego zaprojektowany krój pisma. Plakaty (podobnie jak Typozine) były drukowane ręcznie techniką sitodruku. 
Jak mówią pomysłodawcy i organizatorzy tego projektu (Valery Virag / Kwiaciarnia Grafiki oraz Przemek Kopczyk / Paism): “Chcieliśmy, aby [plakaty] zwolniły literę z jej podstawowego obowiązku informacyjnego. Nie chcieliśmy litery czytać, chcieliśmy ją zobaczyć”.
Więcej informacji o Typozinie: http://www.printcontrol.pl/?p=4454
I designed a 3D typeface called Labirynt. I developed the concept I’ve created earlier for the Searching for Calm poster. 
It is a display typeface, basic roman alphabet and numerals. The letters are based on a simple grid, growing into kind of abstract walls that can be connected to create a complex labyrinth structure.
 
/ / /
 
Zaprojektowałam trójwymiarowy krój pisma Labirynt. To kontynuacja liternictwa, którego użyłam na plakacie dla Searching for Calm. 
Labirynt to krój tytułowy, zawierający podstawowe znaki alfabetu łacińskiego oraz zestaw cyfr. Znaki są oparte na prostej siatce. Wyrastają w rodzaj abstrakcyjnych ścian, można je ze sobą łączyć i komponować, tworząc rozbudowane, labiryntowe struktury.
Typozine and the posters were presented on various exhibitions in Warsaw, Katowice, Paris and Wrocław.
My Typozine poster was produced in two versions: smaller one, silkscreen-printed (exclusive edition accompanying the Typozine) and a bigger one, digital-printed, that was presented on the first Roller Poster exhibition (more info: www.rollerposter.pl/#news/788/i-edition). 
 
/ / /
 
Typozine i towarzyszące mu plakaty były prezentowane na wielu wystawach (m. in. w Warszawie, Katowicach, Paryżu i Wrocławiu). Mój plakat powstał w dwóch wersjach: mniejszej, ekskluzywnej edycji towarzyszącej Typozinowi oraz w większym rozmiarze, drukowany cyfrowo i prezentowany na pierwszej wystawie Roller Poster (więcej informacji: http://www.rollerposter.pl/#news/788/i-edition).
Roller Poster in Łódź Design Festival 2014 / Roller Poster na Łódź Design Festival 2014
Typozine exhibition opening in Kwiaciarnia Grafiki, Warsaw (photo by Mania Zyzak) / Wernisaż Typozine w Kwiaciarni Grafiki w Warszawie (zdjęcie: Mania Zyzak):
Labirynt typeface for Typozine
Published:

Owner

Labirynt typeface for Typozine

Labirynt is my typeface designed for the Typozine. Typozine is a handprinted collection of typefaces brought to you by Valery Virag (Kwiaciarnia Read More

Published: