Nina Mašina's profile

ISTORIJA ‒ MADE BY ME

ISTORIJA ‒ MADE BY ME
Published:

ISTORIJA ‒ MADE BY ME

Izložba plakata ISTORIJA ‒ MADE BY ME referiše na istoriju grafičkog dizajna i važnost njegove edukativne uloge, kroz pogled savremenih grafičkih Read More

Published: