user's avatar
Universitat d'Estiu Ramon Llull 2015
Imatge de la Universitat d'Estiu Ramon Llull 2015, la qual presenta un ampli programa acadèmic en diversos àmbits: idiomes; ciències, enginyeria i arquitectura; ciències socials; art i comunicació; i salut i benestar. S'ha partit d'una gamma cromàtica molt variada i saturada per tal de diferenciar els diferents àmbits i transmetre la vitalitat que caracteritza l'estiu. Les formes es basen en les d'un calidoscopi, un instrument que permet obtenir figures abstractes diverses i interessants.
 
Image for the Ramon Llull Summer School 2015, which presents a comprehensive academic program in several areas: language; science, engineering and architecture; social Sciences; art and communication; and health and wellness. I used a saturated color range to differentiate the different areas and show the summer vitality. The forms are based on a kaleidoscope, an instrument that allows to get interesting abstract figures.
Altres propostes
Discarded options
THANKS
FOR WATCHING!
Universitat d'Estiu Ramon Llull 2015
1
98
1
Published:
user's avatar
Judit Carrera

Universitat d'Estiu Ramon Llull 2015

Image for the Ramon Llull Summer School 2015, which presents a comprehensive academic program in several areas: language; science, engineering an Read More
1
98
1
Published: