An installation from reused material. My idea is quite simple: books can be reused and in this particular case as a mouse nest. Also I added more philosophical idea that even if some books are hard to understand, finally we manage to read them through.
 
Installatsioon kasutatud materjalist. Minu idee oli üsnagi lihtne: raamatuid võib uuesti kasutada ja sellisel juhul näiteks hiirepesana. Lisasin ka filosoofilisema mõttetera asjast kui raskesti arusaadavatest raamatutest, mida lõpuks suudame läbi pureda nagu hiir antud fotodel.