De automobilist die vanuit Amsterdam naar Almere rijdt, passeert op een gegeven moment onvermijdelijk de Hollandse Brug. Die brug markeert een bijzonder punt in het Nederlandse snelwegennet. Het is de overgang van het ‘oude land’ naar het ‘nieuwe land’. Het is de voordeur van Flevoland en Almere. Hier steekt onze automobilist de Randmeren over. Maar hij ervaart nauwelijks het unieke van die plek. Er ontbreekt een duidelijk accent.

Maak een speerpunt van de Hollandse Brug. Dat is de aanbeveling die de Routevisie A6 aan Verkeer en Waterstaat en de regionale overheden meegeeft. De ambitie is, de schakelfunctie van de Hollandse Brugbeter zichtbaar te maken. Met een ontwerp van blijvende esthetische waarde, een ontwerp dat innovatief en duurzaam is.

Nu we de A6 ter plaatse gaan verbreden en ook de Hollandse Brug daadwerkelijk verbreed moet worden, ligt er een kans om aan die ambitie invulling te geven. Dat kan op heel veel manieren. Met deze prijsvraag hoopte ik zoveel mogelijk ideeën uit de markt halen. En dat is gelukt! Maar liefst 72 inzendingen kwamen binnen. boek opgenomen.

In Nederland gaat er steeds meer aandacht uit naar het landschap, zoals we dat zien vanaf de snelweg. Op te veel plekken is dat beeld verstoord en versnipperd, bijvoorbeeld door slecht ingepaste bedrijventerreinen. We proberen het uitzicht ook daar de moeite waard te laten zijn.

Op dat gebied is er de afgelopen jaren gelukkig al veel bereikt. De voorbeeldrouteontwerpen voor de A2, de A4, de A12 en de A27 hebben er toe bijgedragen dat er al anders wordt nagedacht over de snelweg in zijn omgeving. Het werpt vruchten af. Dat blijkt wel uit het feit dat vele wegbeheerders voor hun eigen wegen routeontwerpen en routevisies opstellen. De inzendingen op deze prijsvraag helpen ons verder om esthetica deel uit te laten maken van het ontwerp van infrastructuur in zijn omgeving. De ideeën zijn wellicht ook te gebruiken op andere plekken in het land. Dus, beheerders en opdrachtgevers, laat u inspireren om over de vangrail heen te blijven kijken.

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat


Projectvisie Santman van Staaden Architecten


Een royale verbinding van Gooimeer en IJmeer.
Een dijk als duidelijke grens tussen polder en het water.
Een toegang tussen vaste land en polder, over echt water.
Vertellen over de polder bij het inrijden.


De polders in.
De weg gaat omhoog van het oude land af. Een met koolzaad begroeide heuvel wordt links van de weg zichtbaar. Het zicht over het Gooimeer is vrij. Op de heuvel staan geen bomen. De heuvel voorbij wordt het centrum van Poort zichtbaar. Het koolzaad zet zich voort in de middenberm.

De polders uit.
Op de horizon, achter de dijk, een met koolzaad begroeide heuvel. De weg over de dijk, over de lagune en dan door een uitsnede van de heuvel. Even zicht op het IJmeer en Amsterdam. De polder uit. Geen ruimte meer tussen de weghelften. De drukte van de Randstad komt je tegemoet.

Langs de dijk.
Over het water op het punt waar de dijk wegdraait is een geel begroeide heuvel zichtbaar. Van achter de heuvel komen schepen tevoorschijn. De dijk is de stoere scheiding tussen de polder en het onherbergzame randmeer. De weg ligt op de dijk. In de beschutting van het eiland zakt de weg buitendijks naar het water om na het passeren van snelweg en spoor de dijk weer op te klimmen. Het Kromslootpark wordt uitgebreid. De grenzen van dit natuurpark zijn de dijk, Almere-Haven en de A6.

Naar het strand.
Langs de dijk is er het strand. Waar de dijk draait geeft het eiland beschutting aan het strand. Hier kan de auto staan voor een kort bezoek. De weg heeft een afslag. Laag over het water heen de heuvel op. Het langzame verkeer naar het oude land komt hier langs in de route van en naar de grote brug. De weg draait door en eindigt in een verdiept parkeerterrein op de top. Hier kan gewandeld worden naar de stranden rondom het eiland, naar het hoogste punt met uitzicht in de lengte van IJmeer en Gooimeer of het terras met uitzicht op de zon die boven Amsterdam wegzakt.

Hollandse Brug 'Koolzaad'
1
236
0
Published:
Santman van Staaden Architecten's profile
Santman van Staaden Architecten

Hollandse Brug 'Koolzaad'

Deelname Prijsvraag 'Uitbreiding Hollandse Brug'

1
236
0
Published:

Creative Fields