Director: Sergey Chebotarenko
DOP: Lena Chekhovska
Music: Maksym Kornyliuk
 
Client: Motorola Ukraine
Client Team: Viktoria Konstantinova, Daria Dolnova, Anton Obzhelian, Andrey Polyakov
Executive Producer: Sergey Chebotarenko
Line Producer: Anna Matsotska
Cast: Nikita Dobrynin, Vadim Dikarev, Sergey Gavrilov, Slava Timoshenko, Yakov Yanishevkiy  
Model Makers: Anton Logosha, Aleksandr Ludanik, Valeriy Popov, Oleg Pilnik, Dmitriy Pilnik, Denis Zhyma
Editor: Sergey Vilchinskiy
Gaffer: Timofey Gerashenko
Grip: Victor Konoplyanko
Light: Ilya Kandraev, Max Sahno
Electric: Suren Taloev
Makeup: Alina Oleynik
Water Tornado: Jim
Rain FX: Olya Markova, Anton Shpil, Anatoliy Efremov, Andrey Cicelskyi
Style: Dmitriy Bondar, Vladimir Mamunya
Compositing Artist: Yuri Nemets 
Designer: Igor Saveliev, Oleksandr Serbin
Voice Actor: Dmitry Lavrov
Sound Design: Max Ponomarchuk
Focus Puller: Sergey Sardudinov
Creative Idea: Sergey Chebotarenko, Ksenia Sergeieva
Colorist: Dmitry Vasylenko
Thank you for watching!
Moto - G
54
304
0
Published:

Moto - G

Moto G commercial
54
304
0
Published: