I see the sea…
„The Sea” is a project resulting from unlimited imagination of our three-year-old daughter. The picture, first painted in water-colours by Zosia, was next refined by me on the computer. Our collective piece of art became “alive” when we added three-dimensional boats “drifting” on water. The effect? An exceptionally colourful and vivid painting, which can surely become a unique piece of decoration for your house or office.
Projekt „The Sea” („Morze”) to wynik nieograniczonej wyobraźni trzyletniej córki. Obraz, namalowany małymi rączkami Zosi za pomocą akwareli, został następnie „oszlifowany” przeze mnie w komputerze. Nasze wspólne dzieło ożyło, gdy dorysowaliśmy „płynące po wodzie” łódki 3D. W efekcie powstał obraz niezwykle barwny i wyrazisty, który z pewnością stanie się wyjątkową ozdobą domu lub biura.