• Add to Collection
  • About

    About

    Zlatna Kostova poetry book "Vindictive Poetry", Black Flamingo Publishing
    Published:
Част от моята работа по книгата на Златна Костова „Отмъстителна поезия“, издателство Black Flamingo, 2016. Стиховете й са вълнуващи, силни и обезоръжаващи като самата нея. Щастлив съм и от работата с невероятно сръчната и интелигентна Яна Лозева.