• Add to Collection
  • About

    About

    Mehmet Metin
    Published:
 Engel (siz) misiniz?
 
 
Copyright©Mehmet Metin

''Engel olmak, engel olunmak, engelli olmak.
Bunların ortak paydası ''İnsan''

Kendisi ve Çatışması.
Biraz öykünme.
Biraz korku.
Biraz cesaret.

Kendi ifadesini bulmak için öncekilerden beslenen, taklit eden, öykünen, mantık yürüten, analiz eden, ve toplum yapısını kendi akıl süzgecinden geçiren bir grup gencin sergisi.
Evrensel doğrular ve kendi doğruları varsa bulmak, yoksa oluşturmak gibi iddialı bir sergi bu.
Toplumun genel yapısını oluşturan öğeleri inceleyen, zayıf yönlerini araştıran ve sorgulayan bir sergi.
Engelsiz misiniz? Yoksa Engel siz misiniz?''