• Add to Collection
  • About

    About

    motion maping interactive
    Published:
งานประเภท InteractiveInstallationเป็นงานที่ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างเรื่องและรับรู้เรื่องราว โดยใช้เทคนิค Motion Mapping ซึ่งเป็นการ ใช้โปรเจคเตอร์ ฉายไปบนวัตถุเพื่อสร้างหรือเล่าเรื่องราวซึงงานนี้เป็นรองเท้าNikeAIRMAX1 ที่มีคุณสมบัติพิเศษคืออัดระบบศูนย์ญากาศไปใต้รองเท้า และ ประสบกับ รองเท้าคู่นี้ เกิดครั้งแรก โดยวิศวะกรยานอวกาศ เราจึงนำมาเป็นแรงบัลดารใจในการสร้างผลงานโดยใช้ แนวความคิด คือ GO TO GALAXY ซึ่งเปรียบเหมือนกับว่าเมื่อใสรองเท้าคู่นี้แล้วก็สามารถเดินทางไปในอวกาศได้ซึงในระบบสุริยะของเรามีดาวเด่นๆอยู่ 8 ดวง เราจึงจับจุดเด่นของและคาแรคเตอร์ของดาวมาสร้างเรื่องราวของดาวแต่ละดวงโดยการจำลองพื้นที่ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้นำไฟฉายไปฉายที่ดาวทั้ง8 ดวงแล้วก็จะเกิดเรื่องราว ที่ถ่านทอดไปบนรองเท้า ซึงเปรียบเหมือนกับผู้ถือไฟฉายคือดวงอาทิตย์ ที่เป็นจุดกำเนิด และ เกิดเรื่องราวของดาว แต่ละดวงก็เหมือกับที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ และโลกก็หมุนรอบตัวเอง