Status: Competition
Theme: Tourist info centar, Pimnice Rajac
Collaboration: Aleksandra Milovanović, Ana Miletić, Tamara Ilić, Aleksandra Basić, 
Aleksandra Mitković, Marija Pantović, Milan Pejcinović
Osnovni urbanistički koncept polazi od tumačenja kompleksa Rajačkih pivnica kao kulturno-istorijskog parka, koji poseduje izuzetnu produkcionu moć i turistički potencijal. Pre svega se definišu prostori koji predstavljaju već prisutan resurs za unapređenje, a zatim se obrazuju novi sa ciljem da podrže već uspostavljeni sistem.
Osnovna težišna područja koja imaju pozitivan vrednosni predznak za unapređenje i afirmaciju su Trg sa drvetom Zapisom i vidikovac, kao i mreža manjih trgova za koje se predlaže programsko pojačavanje formiranjem tematskih muzeja vezanih za istoriju, kulturu i ostale specifikume Rajca i Rajačkih pivnica, ali i negotinske krajine uopšte. Sa druge strane se nakon konsolidovanja potencijala predlaže obrazovanje smeštajnog kompleksa i adaptiranje pojedinih pivnica u ove svrhe, a u skladu sa tendencijom za turističku afirmaciju kompleksa pivnica i potrebom za smeštajnim resursom.
U tom smislu, prostorno-programsko tretiranje kompleksa Informaciono-turističkog centra proizilazi iz postavljenog programskog sistema kompleksa Rajačkih pivnica, za koje navedeni kompleks predstavlja uporišni centar i sintetiše sve elemente.
Princip nove arhitekture koja se predlaže na prostoru Rajačkih pivnica oslanja se na principe integrativne zaštite graditeljskog nasleđa za koje važi da se prilikom rekonstrukcije istorijskog i kulturnog nasleđa jasno naznačavaju intervencije u odnosu na postojeće stanje. Ovaj princip primenjuje se i na nivo urbanizma, tako da elementi urbanog dizajna imaju tradicionalan vrednosni okvir sa savremenim predznakom u vidu korišćenja savremenih materijala .
infoturism center_ground plan and first floor
infoturism center_axonometric view
infoturism cener_ interior
main square_axonomertic view
main square_ambient
main square_section
main square_ambient
restaurant_axonometric view
restaurant_section
main square_ambient
residential houses_situation, ground plan and first floor
residential houses_axonometric view
10 Pimnice Rajac
84
798
5
Published:

10 Pimnice Rajac

Competition for Pimnice Rajac, Serbia team members Aleksandra Milovanovic Milan Pejcinovic Ana Miletic Aleksandra Basic Tamara Ilic Marija Panto Read More
84
798
5
Published:

Creative Fields

Copyright Info

Attribution, Non-commercial, No Derivatives

Read More