• Add to Collection
  • About

    About

    Competition for Pimnice Rajac, Serbia team members Aleksandra Milovanovic Milan Pejcinovic Ana Miletic Aleksandra Basic Tamara Ilic Marija Panto… Read More
    Competition for Pimnice Rajac, Serbia team members Aleksandra Milovanovic Milan Pejcinovic Ana Miletic Aleksandra Basic Tamara Ilic Marija Pantovic Aleksandra Mitkovic 2016. Read Less
    Published:
Status: Competition
Theme: Tourist info centar, Pimnice Rajac
Collaboration: Aleksandra Milovanović, Ana Miletić, Tamara Ilić, Aleksandra Basić, 
Aleksandra Mitković, Marija Pantović, Milan Pejcinović
Osnovni urbanistički koncept polazi od tumačenja kompleksa Rajačkih pivnica kao kulturno-istorijskog parka, koji poseduje izuzetnu produkcionu moć i turistički potencijal. Pre svega se definišu prostori koji predstavljaju već prisutan resurs za unapređenje, a zatim se obrazuju novi sa ciljem da podrže već uspostavljeni sistem.
Osnovna težišna područja koja imaju pozitivan vrednosni predznak za unapređenje i afirmaciju su Trg sa drvetom Zapisom i vidikovac, kao i mreža manjih trgova za koje se predlaže programsko pojačavanje formiranjem tematskih muzeja vezanih za istoriju, kulturu i ostale specifikume Rajca i Rajačkih pivnica, ali i negotinske krajine uopšte. Sa druge strane se nakon konsolidovanja potencijala predlaže obrazovanje smeštajnog kompleksa i adaptiranje pojedinih pivnica u ove svrhe, a u skladu sa tendencijom za turističku afirmaciju kompleksa pivnica i potrebom za smeštajnim resursom.
U tom smislu, prostorno-programsko tretiranje kompleksa Informaciono-turističkog centra proizilazi iz postavljenog programskog sistema kompleksa Rajačkih pivnica, za koje navedeni kompleks predstavlja uporišni centar i sintetiše sve elemente.
Princip nove arhitekture koja se predlaže na prostoru Rajačkih pivnica oslanja se na principe integrativne zaštite graditeljskog nasleđa za koje važi da se prilikom rekonstrukcije istorijskog i kulturnog nasleđa jasno naznačavaju intervencije u odnosu na postojeće stanje. Ovaj princip primenjuje se i na nivo urbanizma, tako da elementi urbanog dizajna imaju tradicionalan vrednosni okvir sa savremenim predznakom u vidu korišćenja savremenih materijala .
infoturism center_ground plan and first floor
infoturism center_axonometric view
infoturism cener_ interior
main square_axonomertic view
main square_ambient
main square_section
main square_ambient
restaurant_axonometric view
restaurant_section
main square_ambient
residential houses_situation, ground plan and first floor
residential houses_axonometric view