Rysunek na miejscu
 
Przemysław Garczyński
Alicja Kubicka
Marta Wirtel
Michał Wirtel
 
Jest to praca, w którą zaangażowałam się jako część czteroosobowej grupy w ramach projektu 'Głęboka Woda' zorganizowanego dla wybranych studentów i absolwentów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych przez Gdańską Galerię Miejską, z założenia wymagającego stworzenia pracy site-specific. Naszą odpowiedzią była instalacja składająca się z atrap wczesnoszkolnych mebelków (krzesełek, ławek, katedry i tablicy) zawieszonych nad galeryjną podłogą. Jest to efekt końcowy działań, które można określić jako teatr rysunku - w czasie trwania projektu pokryliśmy część podłogi farbą tablicową i wykonywaliśmy na niej rysunki kredą oraz dokonywaliśmy różnego rodzaju interwencji z użyciem tablicy i mebelków - wszystkie etapy procesu zostały udokumentowane, a zdjęcia wydrukowane w postaci szkolnego zeszytu A5 (widocznego na zdjęciach), na koniec projektu ułożonego na nauczycielskiej katedrze, do przeglądania przez odbiorców.
Odwrócenie tradycyjnej konfiguracji szkolnych sprzętów (mebelki nad podłogą, na podłodze tablica) było komentarzem dla niejasnej sytuacji uczestników projektu - studentów Akademii, którzy wciąż jeszcze mają zobowiązania zwiącane chociażby z zaliczeniem sesji, ale już zaproszonych do współpracy z miejską instytucją wystawienniczą, zobowiązującą ich do działania na własną rękę, z którego należy się rozliczyć. 
 
Mise-en-scène drawing
 
Przemysław Garczyński
Alicja Kubicka
Marta Wirtel
Michał Wirtel
 
This is the piece which I co-created, as a part of a group of four artists, while participating in the 'Deep Water' project, organised for the chosen students and graduates of the Gdańsk Academy of Art by the Gdańsk City Gallery, assuming site-specific activities. As an answer to the project, we created an installation consisting of the mock-ups imitating primary school furniture (chairs, desks, teacher's desk, whiteboard) hung above the gallery floor. It is the final effect of our actions, which could be specified as the drawing theatre - during the project we covered part of the floor with wihiteboard paint, drew on it with chalk and used it as a field for various interventions including furniture and the whiteboard - all stages of the process have been consequently photographed and later printed as an A5 schood notebook (visible on the pictures below), finally layed on the teacher's desk for the viewers to flip pages.
The reverse configuration of school equipment (furnitures above the ground, whiteboard on a floor) was our comment on vague situation of the project participants - students of the Academy, who still are commited to e.g. pass the semester finals, yet already invited by the city cultural institution to exhibit, bound to commit to work on their own, and to account for it.
Rysunek na miejscu - Mise-en-scène drawing/2016
27
220
1
Published:

Rysunek na miejscu - Mise-en-scène drawing/2016

Rysunek na miejscu Przemysław Garczyński Alicja Kubicka Marta Wirtel Michał Wirtel Jest to praca, w którą zaangażowałam się jako część czteroos Read More
27
220
1
Published:

Creative Fields