7. Krakowska dekada fotografii | 7th Krakow Decade of Photography
2009
graphic design, editorial design - Anna Maria Bojarowicz, Marcin Przybyłko