• Add to Collection
  • About

    About

    Info center Rajac / Negotin / Serbia
    Published:


INFO CENTAR / RAJAČKE PIMNICE  

   Osnovna prostorna koncepcija je usmereno kretanje posetilaca ka kompleksu Rajačkih pimnica, definisano morfologijom terena i konstitutivnim zidovima; Tako se kuća ponaša kao levak koji posetioce „uvlači“ sa prijemnog platoa i „izbacuje“ ka kompleksu pimnica. Ovim se postiže protočna struktura, čiji uski prolazi i kadrovi prirodnog okruženja evociraju ambijente iz obližnjeg kompleksa. Ukopavanjem glavnog multifunkcionalnog prostora i kao uvodjenjem difuznog osvetljenja kreira se ambijent podruma karakterističan za kontekst pimnica. Cilj je da se objekat diskretno uklopi u okruženje i time što manje poremeti slika homogene istorijske celine. Materijalizacija krova kao i zidanih kamenih površina sa pojedinim uzidanim segmentima opeke i crepa predstavlja svojevrsno kolažiranje elemenata gradnje preuzetih iz neposrednog okruženja.  U izgradnju zidova mogli bi se uključiti i lokalni neimari i zainteresovani volonteri u cilju aktiviranja lokalne zajednice i postizanja autentičnog zidnog sloga.

autorski tim:  Jovana Zorić, Milica Dukić, Nemanja Dačić, Miljan Salata