• Add to Collection
  • About

    About

    Information site combined with campaigns to promote the teacher-occupation, as the need for teachers in Norway is increasing.
    Published:
Verdens Fineste Stilling Ledig
www.vfsl.no
UTFORDRING
Norges barnehager mangler 4000 førskolelærere, og Kunnskapsdepartementet har i år lansert en omfattende kampanje for å rekruttere flere studenter til førskolelærer utdanningen.

LØSNING
Vi har utviklet et nettsted som har som formål å informere om førskolelærerutdanningen, hvordan det er å være førskolelærer og å generere søknader til utdanningen. I tillegg til praktisk informasjon inneholder nettstedet blant annet videoer og intervjuer til inspirasjon, og oppdateres jevnlig med nytt innhold.
Illustrations by Stina Norgren