• Add to Collection
  • About

    About

    A project for promotion a region in Poland: Dolny Śląsk.
    Published:
Uzdrowiska Dolnego Śląska
Realizacja identyfikacji wizualnej + CI
Wyzwanie
W sierpniu 2010 roku firma Stämpfli Polska została zaproszona do wzięcia udziału w przetargu na kreację Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz opracowania hasła reklamowego dla projektu „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”. Cały projekt miał za zadanie „stworzenie polskiej marki uzdrowiskowej w oparciu o renomę i potencjał najlepszych uzdrowisk Dolnego Śląska”. W przedsięwzięciu partycypowało 10 gmin w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Stämpfli Polska do kooperacji zaprosiło podwykonawców w składzie:Elastika – kreacja, grafika, Księga Znaku

Pockett Think Tank
– kreacja, hasło, copywriting
Po dokładnej analizie załączonych dokumentów wyekstrahowaliśmy z nich esencję...

Problem
Głównym problemem, z którym borykają się dolnośląskie gminy uzdrowiskowe jest zmniejszające się w ciągu ostatnich lat zainteresowanie ofertą uzdrowiskową. Spadek popytu na usługi uzdrowiskowe wyraża się zmniejszeniem liczby kuracjuszy i skróceniem przeciętnego czasu pobytu w uzdrowiskach.


Zadanie

Opracowanie hasła Projektu, które będzie elementem logo
Opracowanie logo wraz z Księgą Znaku
Opracowanie Księgi Identyfikacji Wizualnej
Wykonanie wersji książkowej i elektronicznej SIW

Cel

Celem opracowania hasła projektu jest znalezienie frazy, która w atrakcyjny sposób wyraża ideę Projektu i która znajdzie się w logo Projektu. Celem opracowania logotypu jest stworzenie znaku charakteryzującego się wysokim poziomem graficznym, który będzie kreować pozytywny wizerunek marki „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”. (…) Opracowanie identyfikacji wizualnej marki ma się przyczynić do wzrostu ogólnej liczby przyjazdów związanych z turystyką uzdrowiskową i zdrowotną.


Grupy docelowe

Turyści z kraju i z zagranicy, przedsiębiorcy – firmy branży hotelarskiej, turystycznej, medycznej i inne; mieszkańcy; jednostki samorządu terytorialnego, np.: urzędy marszałkowskie, urzędy miast, urzędy gmin itp.


Pożądane skojarzenia

współpraca 10 gmin Dolnego Śląska
turystyka na Dolnym Śląsku
nawiązanie do wód termalnych, zabiegów wodnych i samej wody
zdrowie, witalność, energia
wypoczynek, relaks, komfort

Rozwiązanie
1) Koncepcja
Woda, Źródło, Zdrój, Zdrowie, Czystość, Góry, Doliny,. Kotliny, Rzeki, „10” GMIN, Wspólnota
W dokumentacji padło, że celem jest „stworzenie marki”. Marka to podmiot. Jak zawrzeć 10 gmin pod jednym szyldem? Wykreować odrębność, a najlepiej usypać wyspę.
wySPA Dolny Śląsk – taką nazwę opracowaliśmy dla tego obszaru Polski. Określenie wySPA buduje unikalność przyrodniczą i turystyczną na tej samej zasadzie, jak dzieje się to w przypadku powszechnie używanych określeń typu Szwajcaria Kaszubska czy Zielone Płuca Polski. Wyspa to egzotyka. Większość z nas atrakcyjność urlopu mierzy stopniem egzotyki. Im dalej, inaczej – tym ciekawiej. Opierając się na chwytliwym paradoksie:
- egzotyka na wyciągnięcie ręki
- wyspa w górach, bez dostępu do morza
budujemy egzotykę inną od konwencjonalnej (palmy, morze), a tym samym bardziej oryginalną. Nasza wySPA to fascynujący świat, o którym niewielu dotąd słyszało, a który czeka na odkrycie!
wySPA Dolny Śląsk buduje spójność projektu. Określenie wySPA Śląsk służy wyodrębnieniu przestrzeni na planie kraju i Europy. Wyspa to obszar oddzielony, inny świat. Podobnie nasza wySPA to miejsce szczególne, otoczone ze wszystkich stron „zwykłym” krajem.
Pojęcie ogólne odsyła do szczegółu:
wySPA Dolny Śląsk à uzdrowiska Dolnego Śląska à 10 miast projektu
Region, którego promocją się zajęliśmy, jest niewątpliwie fascynujący. Klasyczne uzdrowiska z pięknymi parkami, palmiarniami, wodami pitnymi stanowią ciekawą ofertę turystyczną. Ich istota jest ponadczasowa i wciąż pociągająca. Gorzej ze sposobem w jaki są przedstawiane. Naszym zdaniem potrzeba było mocnego odświeżenia. Sepiowy obrazek przechadzających się pań w koronkach i panów z melonikiem z pewnością nie przyciągnie wielkomiejskich 35+. Sanatoria nie kojarzą się z witalnością, a z leczeniem chorób. Cicho i spokojnie – tak. Nudno – absolutnie nie! Odwołaliśmy się do potrzeb grupy docelowej, wejrzeliśmy w jej aspiracje, a potem sięgnęliśmy po język. Słowem-kluczem okazało się SPA.

2) Logo

Strategia wyróżnienia promowanego obszaru i niejako wydzielenia go z mapy Polski została konsekwentnie rozwinięta w logo. W plan obrysu obszaru wyznaczonego przez 10 gmin biorących udział w projekcie wpisaliśmy 10 kropel. Każda z kropel reprezentuje jedną gminę. Woda odsyła odbiorcę do uzdrowisk, symbolizuje witalność, świeżość. Estetyka liquid to ukłon w stronę nowoczesnego designu. Liquid nasyca przekaz pożądanymi przez nas znaczeniami – dynamizm, kreatywność, inspiracja.
Postawiliśmy na kolor niebieski, gdyż kojarzy się z otwartą przestrzenią – wodą, morzem, niebem. Z wyspą. Niebieski jest kolorem symbolizującym m.in. uduchowienie, spokój, higienę, świeżość i chłód. Patrzenie na kolor niebieski (nie na wszystkie jego odcienie) powoduje produkowanie przez ciało związków chemicznych, które działają uspokajająco. Może on również obniżyć puls i temperaturę ciała.
Wszyscy razem, każdy inny.
Każdej z gmin biorących udział w projekcie zaproponowaliśmy własną identyfikację bazującą na logo podstawowym. To zabieg pozwalający na wyróżnienie danej jednostki administracyjnej bez utraty spójności przekazu.

3) Hasło

Koncepcja wySPA Dolny Śląsk wymagała adekwatnego hasła. Takiego, które uwydatni znaczenia określone przy tworzeniu marki. Postanowiliśmy sięgnąć do zasobów nowoczesności i wielkomiejskości. Skoro zrywamy z wizerunkiem XIX wiecznego uzdrowiska, po którym przechadzają się dystyngowane panie i dżentelmeni w melonikach, to trzeba było to mocno zaakcentować. Sięgnęliśmy po sformułowanie pierwotnie kojarzone z branżą turystyczną, ale powszechnie znane i mocno zakorzenione w grupie docelowej. Sformułowanie, które hasłowo oddaje prawdziwe potrzeby dzisiejszych turystów.

wySPA Dolny Śląsk. All Inclusive

All inclusive konsekwentnie rozwija koncepcję wyspy. Słońce, basen, drink z palemką – ten radosny blichtr ukazujemy w innym świetle, w innym kontekście. „Nasze” all inclusive to znacznie więcej niż nienormowana gastronomia. W tym wypadku all inclusive rozciąga się na wszystko. To obietnica przygody, doznań duchowych i estetycznych oraz wrażeń cielesnych. To więcej niż „wyspy egzotyczne” - to „wyspy szczęśliwe”.

Wynik

Nasza oferta zyskała uznanie jury (kryterium: 60% kreacja, 40% cena) i ostatecznie zwyciężyła w konkursie.

Efekt

Stworzyliśmy wyrazistą markę o spójnej identyfikacji, z mocnym, a przy tym prostym hasłem. Nasza koncepcja nadała kierunek całemu projektowi UDŚ. Na fundamencie naszej koncepcji rozpoczęto budowanie szeroko zakrojonych działań marketingowych oraz PRowych o zasięgu ogólnopolskim.