• Add to Collection
  • About

    About

    Kampanjen var en radikal ompositionering; från att vara känd för att göra lagstadgad revision till att vara ett stöd för företagen att nå sina lå… Read More
    Kampanjen var en radikal ompositionering; från att vara känd för att göra lagstadgad revision till att vara ett stöd för företagen att nå sina långsiktiga mål, sina visioner. I begreppet Visionsbyrån ligger själva kundnyttan i alla de tjänster Öhrlings PricewaterhouseCoopers kan erbjuda landets mindre och medelstora företag. Read Less
    Published:
PricewaterhouseCoopers
Hur man möter hotet från en ny revisionslag.
Valda delar ur kampanj.