• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    Art project for group exhibition in Nova Gallery in Kraków.
    Published:
ENG
 
Thoughts
rough porcelain, 5 bakings
Nova Gallery / Kraków 2012

What interests me in art is the expression of positive emotions. On the sensual level "Thoughts" are a study of

serenity and delicacy.
With every week of my work porcelain petals were becoming more and more subtle, and their formation required more and more attention and delicacy. As my work progressed also my thoughts pieced together.

The audience of the exhibition is welcome to touch and compare the petals.


 
PL

Myśli
surowa porcelana, 5 wypałów
Galeria Nova / Kraków 2012

W moich działaniach interesuje mnie przekazywanie pozytywnych emocji. Na poziomie sensualnym "Myśli" to studium uspokojenia i delikatności. W kolejnych tygodniach lepienia porcelanowe płatki stają się coraz subtelniejsze, coraz więcej uwagi i ostrożności wymaga ich formowanie. W czasie pracy  układają się  również moje myśli.

Podczas wystawy zachęcam widzów do dotykania i porównywania płatków.