Chó đá | Stone dogs blind box 1st batch
66
1,079
0
Published:

Chó đá | Stone dogs blind box 1st batch

Trong quan niệm của người Việt xưa, chó là con vật trung thành và mang lại nhiều may mắn. Nếu như chó bình thường chỉ canh gác được phần dương, m Read More
66
1,079
0
Published: