Idea and clothes: Milda Cergelyte
inspired by Sara Poisson's poem
Make-up: Greta Babarskaite
Photography and post processing: Ausra Osipaviciute

"Baltas tavo kūnas tamsoje ir juodas
šviesoje, nesiliaujanti lygybė, ornamentas,
arabeskos detalė, neperprantamas
išminties fragmentas, amžina
pamėgdžiojimų medžiaga,
širdies plakimas."
Sara Poisson