user's avatar
966 – Baptism of Poland
pl
966
Technika: grafika komputerowa (CGD)
Rok Powstania: 2015

 
Grafika wykonana dla Narodowego Centrum Kultury z okazji 1050 lecia Chrztu Polski*. Ukazuje posąg Światowida** z domontowaną poprzeczką.

*  W 966 roku Mieszko I (władca Polski) przyjął chrzest. Uznaje się, że od tej pory Polska jest krajem chrześcijańskim. W rzeczywistości wiara pierwotna "pogaństwo", długo jeszcze występowała – i to u znacznej ilości społeczeństwa (nawet do XV wieku, a prawdopodobnie i dłużej).
**  Światowid ze Zbrucza – najbardziej rozpoznawalny posąg, reprezentujący wiarę przedchrześcijańską w Polsce. Totem poświęcony był (prawdopodobnie***) bóstwo Światowida (in. Świętowita).
***  Bardzo mało wiemy na temat wiar przedchrześcijańskich na ziemiach polskich. Została ona skrzętnie usunięta. Zachował się jedynie ślad w przesądach, zwyczajach, kulturze, itp.

 
 

en
966
Technique: computer graphics (CGD)
Year of establishment: 2015
 
Graphics made for the National Cultural Centre to celebrate the 1050 anniversary of the Baptism of Polish*. Distributed statue Światowida** with retrofitted crossbar.
 
*  In 966 Mieszko I (ruler Polish) was baptized. It is recognized that since then Poland is a Christian country. In fact, the original faith "paganism", a long time yet occurred - and this in a significant amount of the population (up to the fifteenth century, and probably longer).
** Światowid from Zbrucz - the most recognizable statue, representing the pre-Christian faith in Poland. Totem was dedicated (perhaps ***) deity Światowida (in. Świętowit).
*** Very little is known about the pre-Christian faiths on Polish soil. It was carefully removed. Remained only a trace of superstition, customs, culture, etc.
 
Sorry for my English.
I have to use a translator.
966 – Baptism of Poland
237
1.2k
18
Published:
user's avatar
Jacek Macha Machowski

966 – Baptism of Poland

Grafika komputerowa (CGD) Computer graphics (CGD)
237
1.2k
18
Published: