Live LETTERING
Chat with professional lettering artists as they share their process creating hand drawn typography.
Watch now
  • Add to Collection
  • About

    About

    Logo dla Klubu Wędkarskiego z miejscowości Zielona. Ideą było wykorzystanie przestrzeni negatywnej w logotypie. Projekt koncepcyjny.
    Published: