Setiap perincian perlu membawa maksud kepada tangkas, garang dan angkuh.