t i m e s p a c e
Is the Time an Act, is the Space a Fact?

Selfinitiated project, 2014

ENIs the time an act, is the space a fact, are they linear or infinite or cyclic, constant or changeable,
unbreakable or separate, reality or illusion? Many concepts that I tried to visualize and analyse
through various dimensional configurations of the project.
Other versions will continue the visual research in the future, if the term future is definable and possible...

BGВремето дали е акт, пространството дали е факт? Дали те са линейни или безкрайни, или пък циклични;
константни или променливи; взаимосвързани или напълно независими; реалност или 
просто илюзия?
Множество концепции, които този хартиен обект опитва да визуализира чрез 
многообразните си пространствени конфигурации. Други версии ще последват в бъдеще, ако приемем, че категорията бъдеще e дефинируема
и 
възможна...

t i m e s p a c e
26
216
2
Published:

t i m e s p a c e

Is the time an act, is the space a fact, are they linear or infinite or cyclic, constant or changeable, unbreakable or separate, reality or illus Read More
26
216
2
Published: