Rajz 8. Tér és Fény. Kísérletek térrel és fénnyel. / Freehand Drawing 8. Experimenting with space and light
Fénymodulátor 1. Felületi Fényhatások / Lightmodulator 1. Light on Surfaces
Fénymodulátor 2. Felületi Fényhatások - Gyűrődések és hajtások  / Lightmodulator 2. Light on Surfaces - Crease and Folding

Fénymodulátor 3. Felületi Fényhatások - Reflexiók / Lightmodulator 3. Light on Surfaces - Reflections
Pozitív + Negatív / Positive + Negative
Téralkotás felületekkel és fényhatásokkal / Creating space from light and surfaces
Téralkotás - Kísérleti Animáció / Space Creation - Experimental Animation
BME Építészmérnöki Kar
Rajzi és Formaismereti Tanszék
Somogyi Bálint
2016.
Space and Light
41
1.3k
2
Published: