Cheese & Cheese
 
I like cheese so much, and I pretty sure everyone love cheese as me. This is some of  ideas about cheese in my "Cheese" collection.
..........................................
Tôi rất thích phô mai, và tôi chắc rằng mọi người cũng thích phô mai như tôi. Đây là những ý tưởng về phô mai trong bộ sưu tập "Cheese" của tôi.
colorful cheese, pop art cheese, ice cream, etc
I drew these pictures in the first year of college. This topics about creating 100 ideas for an object that you feel interesting, and cheese was my best choice.
..........................................
 
Tôi đã vẽ những hình ảnh này trong những năm đầu đại học. Và chủ đề này về sáng tạo 100 ý tưởng cho một đối tượng mà bạn cảm thấy thú vị, và phô mai đã là sự lựa chọn tốt nhất của tôi.
Thanks you for watching
Cheese Ideas
8
144
0
Published:

Cheese Ideas

Ideas for cheese
8
144
0
Published:

Tools

Creative Fields