Min helse — helsenorge.no
Min helse
Digital helsetjeneste på helsenorge.no
Min helse er en innlogget løsning på helsenorge.no. Her vil innbyggere få tilgang til helsetjenester som bestilling av time, fornying av resept og e-konsultasjon med fastlege. Man vil også få oversikt over timeavtaler, henvisninger, resepter og andre helseopplysninger. Med mange prosjekt og eksterne tjenesteeiere er det viktig å sørge for en konsis og oversiktlig brukerflate på tvers av  skjermstørrelser. Universell utforming har vært et stort fokus, i tillegg til å ivareta sikkerhetshensyn knyttet til personvern. Det ble foretatt hyppige brukertester i et smidig utviklingsløp.
 
 
Graphic design: Nina Helland Sortland and Pia Maria Møller Jensen (digital identity by Ib Samulski)
Interaction design: Caroline Olsson, Elin Synnøbe Kirkevoll Berger, John Carleton Dana and Vilda Buhs
Front end: James Bjerkhold and Sjur Seibt
Client referance: Pia Maria Møller Jensen
Min helse — helsenorge.no
5
138
0
Published:

Min helse — helsenorge.no

Digital health service
5
138
0
Published:

Creative Fields