• Add to Collection
  • About

    About

    Identyfikacja wizualna zaprojektowana dla marki Stripes. Stripes to kompleksowe rozwiązania szeroko rozumianego pojęcia wizualizacji oraz grafik… Read More
    Identyfikacja wizualna zaprojektowana dla marki Stripes. Stripes to kompleksowe rozwiązania szeroko rozumianego pojęcia wizualizacji oraz grafiki 3D. Firma zajmuje się wizualizowaniem każdego dowolnego kształtu zrobionego z dowolnego materiału. Więcej na: www.stripespoland.com Read Less
    Published:
 
 
 
 
 
 
 
S T R I P E S

Identyfikacja wizualna zaprojektowana dla marki Stripes.
Stripes to kompleksowe rozwiązania szeroko rozumianego pojęcia wizualizacji oraz grafiki 3D.
Firma zajmuje się wizualizowaniem każdego dowolnego kształtu zrobionego z dowolnego materiału.
 
_
 
Visual identity was designed for the brand Stripes.
Stripes is a comprehensive solution widely understood notion of visualization and 3D graphics.
The company specializes in visualizing any desired shape made from any material.
 

More at:
www.stripespoland.com