ENG: Due to progresses in photorealistic  3d graphics and general market accessibility of rendering engines resulting in extensive easiness of gaining  close-to-realism images, current expansion of creative artistic form (photorealism, hyperrealism) will start to lose dynamic, exceptionality and attractiveness for client. Further CG expansion will have to be based on new techniques enabling individual, creative forms or styles to appear. This shall be the antithesis of classic, photorealistic forms available for everyone. Created world, the realism of substance: a house, a man, a car, a tree will stay unchanged, but individual, subjective artistic interpretation of the world will gain the new tendency of marking out the development of CG. It will be the antithesis, the regress according to goal, which CG has always wanted to gain – photorealism of virtual worlds. In our opinion this forthcoming tendency will be more noticeable in the next decade, giving rise to the new wave of movies.

Point Render™, product we are currently working on, expands 3D rendering, in order to allow computing three dimensional scenes with full freedom of artistic effects. Initially we are developing this creative tool by taking from painting, copper-plate, classic graphics and reinterpreting them for work in 3D programs. We will be publishing stills and rendered test scenes done with this new artistic tool below.
 
To see more Point Render unique effects please visit PointRender.com website or see technical videos.
To buy Point Render go to Orbolt.com website.
 
PL: Wraz z postępami w fotorealistycznej trójwymiarowej grafice i ogólnej dostępności silników renderujących na rynku a tym samym łatwością uzyskania zbliżonych do realizmu obrazów obecna ekspansja kreatywnej artystycznej formy (fotorealizm, hiperrealizm) zacznie tracić na dynamice, przestanie być wyjątkowa, a tym samym atrakcyjna wizualnie dla odbiorcy. Dalsza ekspansja grafiki komputerowej będzie więc musiała się oprzeć na nowych technikach pozwalających uzyskać indywidualne, kreatywne formy/style będące antytezą klasycznych/fotorealistycznych, dostępnych dla wszystkich form. Kreowany świat, realizm przestrzeni: dom, człowiek, samochód, drzewo pozostanie niezmiennym, natomiast indywidualna, subiektywna plastyczna interpretacja świata stanie się nową tendencją wyznaczającą rozwój grafiki komputerowej. Będzie to antyteza, regres w stosunku do celu jaki od zawsze starała się uzyskać grafika komputerowa czyli fotorealizmu wirtualnych światów. Naszym zdaniem ta tendencja będzie coraz bardziej widoczna w kolejnej dekadzie dając początek nowej fali filmów.
 
Point Render, produkt nad którym obecnie pracujemy jest nowym rozszerzeniem do renderowania trójwymiarowej grafiki, które pozwala na liczenie trójwymiarowych scen dając użytkownikom pełną dowolność uzyskiwania form efektów plastycznych. W pierwszym kroku rozwijamy to artystyczne narzędzie sięgając do malarstwa, miedziorytu, klasycznej grafiki reinterpretując je do pracy w programach trójwymiarowych. Na poniższej stronie będziemy publikowali prace i testowe wyrenderowane sceny prezentujące to nowe artystyczne narzędzie.
 
Więcej informacji na temat systemu Point Render na stronie PointRender.com oraz w filmach na kanale Youtube.
System Point Render w sprzedaży na stronie Orbolt.com.
 
Point Render.
59
2.9k
5
Published:

Point Render.

Point Render is a new unique plug-in for SideFx Houdini which allows transformation of 3D scenes into classical graphic forms. The main goal of t Read More

59
2.9k
5
Published: