• Add to Collection
  • About

    About

    by daniel korzewa
    Published:
meet the queen

model: kamila baczyk
production: magdalena musial
stylist: ewa michalik
make up: jola boska
hair: dariusz tesiorowski
designers: katarzyna jarczykowska, alicja czarniecka