• Add to Collection
  • About

    About

    Direct mailing
    Published:
Le Club Ostecx
Le Club Ostecx is a self promoting campaign of Ostecx Créative agency. Selfpromoting activity contains direct mailing type delivery (pointed to almost 1000 people responsible for marketing of known and approved brands), minisite and a facebook profile. Main goal of this advertisement was to present the agency to potencial clients, informing about benefits of cooperation and recall to french roots ofthe company. For that we've brought to life Le Club Ostecx – comparing level of services offered by agency to quality of servicein exclusive country club. Specially for that purpose we've createdfictional character of the club president – based on figures like David Oglivy, Leo Burnett or Bill Bernbach. Louis Cédric Ostecx was introduced as the golden child of french advertisement, father/founder of the agency and, at present, good spirit of Ostecx Créative. Clients of Ostecx Créative agency were starring as Le Club Ostecx members – adding more authentity to self promotion with their references. Consignment consist of two envelopes, aleading letter along with business card, four cards that contain informations about agency, poster and metal badge packed in a paperetui. Whole package was made of high quality materials, with usage of print refinement (hot stamping). Photographies used in this mailing was made specially for this project and they visualized main slogan “In good companion, easier for success”. Photos was made by Jan Kriwol, session was produced by 76management agency. Online part of self promotion has begun one week before the package was send to potential clients, main activities – competitions with club awards – started when package was delivered by post office.

-

Le Club Ostecx to reklama własna agencji Ostecx Créative. Na akcję autopromocyjną składała się przesyłka typu direct mailing (skierowana do blisko 1000 osób odpowiedzialnych za marketing uznanych marek), minisite oraz profil na facebooku. Celem reklamy było przedstawienie agencji potencjalnym klientom, poinformowanie o korzyściach wynikających ze współpracy i odwołanie się do francuskich korzeni firmy. W tym celu powołaliśmy do życia Le Club Ostecx – porównując poziom usług oferowanych przez agencję, do jakości obsługi w elitarnym klubie. Na potrzeby akcji stworzyliśmy też fikcyjną postać prezydenta klubu – wzorując się na takich postaciach jak David Oglivy, Leo Burnett czy Bill Bernbach. Louis Cédric Ostecx został przedstawiony jako cudowne dziecko francuskiej reklamy i ojciec-założyciel agencji, a obecnie dobry duch Ostecx Créative. Klienci agencji wystąpili w roli aktualnych członków klubu – uwiarygodniając autopromocję swoimi referencjami. Przesyłka składała się dwóch kopert, listu przewodniego z wizytówką, czterech kart z informacjami o agencji, plakatu oraz metalowego znaczka zapakowanego w papierowe etui. Pakiet został wykonany z wysokiej klasy surowców, z wykorzystaniem uszlachetnień druku (hot stamping). Fotografie użyte w mailingu zostały wykonane specjalnie na potrzeby akcji i wizualizowały hasło przewodnie Le Club Ostecx: „W dobrym towarzystwie łatwiej o sukces”. Autorem zdjęć jest Jan Kriwol, sesję wyprodukowała agencja 76management. Internetowa część autopromocji rozpoczęła się na tydzień przed wysyłką mailingu, główne aktywności – w tym konkursy z klubowymi nagrodami – wystartowały w momencie dostarczenia przesyłki przez pocztę.


> Le Club Ostecx website