Natalia Uryniuk's profile
Have fun in Gdansk // Interactive book for children
Interaktywna książka o Gdańsku dla dzieci. Założeniem jest rozbudzenie w małym czytelniku patriotyzmu lokalnego i rozwijanie kreatywnego myślenia. W tej książeczce dzieci otrzymują porcję wiedzy o gdańskiej historii oraz, m.in. rozwiązywać zagadki związane z Gdańskiem, kreować murale na fasady kamienic, pokolorować rzygacze, zaprojektować statek, który buduje się w stoczni... Symbole Gdańska inspirują i uruchamiają wyobraźnię. Zadania do rozwiązania wciągają młodych czytelników do pasjonującej zabawy.
Dzieci rysując i wypełniając ćwiczenia, stają się współtwórcami książki.

Projekt książki został zrealizowany ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska 2015.
 
Książka do kupienia w wybranych księgarniach oraz w punktach Informacji Turystycznej w Gdańsku.
 
***
 
An interactive book about Gdansk for children. The idea is to arouse in the young reader local patriotism and develop creative thinking. In this book children receive a portion of knowledge about the history of Gdansk and, inter alia solve puzzles related to Gdansk, create murals on the facades of houses, color gargoyles, design a ship that is built in the shipyard of Gdansk ... Symbols inspire and trigger the imagination. Tasks to solve draw young readers to the exciting fun.
Children drawing and completing the exercises, they become co-authors of the book.

The project of the book was completed thanks to the Cultural Scholarship of the City of Gdansk in 2015.

Book available to purchase at selected bookstores and at the Tourist Office points in Gdansk.
 
 
Have fun in Gdansk // Interactive book for children
67
935
9
Published:

Have fun in Gdansk // Interactive book for children

Interaktywna książka o Gdańsku dla dzieci. Założeniem jest rozbudzenie w małym czytelniku patriotyzmu lokalnego i rozwijanie kreatywnego myślenia Read More

67
935
9
Published: