Fashion design center_Transposition of location rhythms
Centar za modni dizajn kao funkcionalni okvir za odvijanje procesa stvaranja spektakla. Prostor za prezentaciju i, na kraju, prostor za reviju treba da podrže ideju o spektaklu na lokaciji, kako pojavno tako i funkcionalno. Tokom geneze zatvorenih i otvorenih javnih prostora na lokaciji, javila se potreba za simboličnom oznakom kao arhitektonskom ekspresijom vremena i mesta. Zbog toga se nadograđuje zatečena konstrukcija i multiplikuje kroz suptilnu transpoziciju ustanovljenih ritmova i raspona na lokaciji. Ova specifična formirana struktura daje lokaciji novi vizuelni identitet; svojom težnjom ka beskonačnosti u oba pravca i dva smera, postavlja pitanje šta sve može postati, u šta prerasti i gde se ponovo pojaviti.
Fashion design center_Transposition of location rhythms
11
391
0
Published:

Fashion design center_Transposition of location rhythms

Reconstruction of factory of agricultural machines "Zmaj" in Belgrade, Serbia.
11
391
0
Published:

Creative Fields