• Add to Collection
  • About

    About

    Polychroom & Restaureren.
    Published:
RESTAUREREN
 
Restaureren is meer dan het op de juiste manier toepassen van klassieke technieken. Het heeft zeker ook te maken met de vraagstelling waarom en wat haalbaar is?
 
Samenwerking met architecten, historici en adviesbureau's is essentieel om te komen tot een verantwoord plan van aanpak gebasseerd op goede argumenten.