Customer card  Dwa Smaki (Kraków)
StudioRaz Personal ID
Projekt teczki Voltimo
Newsletter - branża HR
Newsletter by  S t u d i o r a z
Mailing - opcja biznesowa
Pomysł dowolny - by  S t u d i o r a z
Logo - projekt dla Zigpak
BodyProject by  S t u d i o r a z