Add to Collection
About

About

My printed projects.
Published:
Niebo w kolorze indygo
Projekt mapy Chin do książki "Niebo w kolorze indygo"
Klient: Wydawnictwo Bezdroża.
Map of China for the book "The sky in indigo colour".
Client: Bezdroża Printing House.
Podręcznik Przygody Rowerowej
Adventure Cycling Handbook
Projekt okładki + ilustracja.
Klient: Wydawnictwo Bezdroża.
Cover + illustration.
Client: Bezdroża Printing House.
Tysiąc szklanek herbaty Robb Maciąg.
One thousand cups of tea by Robb Maciąg.
Projekt okładki i mapy. Klient: Wydawnictwo Bezdroża.
Cover and map made for a travelling book about Silk Road, its people and one thousand cups of tea drunk with them. Client: Bezdroża Printing House.
Wstępny projekt wybrany przez wydawcę.
Cover chosen by publisher.
Zrealizowana okładka.
Completed cover.
Mapa z trasą podróży.
Map of travel route.
Wcześniejsze propozycje:
First propositions: