Pingüivasos - Pingüino

Comercial con animación 3D para la promo "Pingüivasos". 
Cliente: Pingüino