user's avatar
תקופה כחולה ||| Blue Period
תקופה כחולה ||| Blue Period
2
98
0
Published:

תקופה כחולה ||| Blue Period

.סרט אנימציה קצר לשיר "אני יושב במעגל ומסתכל סביבי" מאת זלי גורביץ' ובהקראתו נעשה במסגרת פרוייקט "טלפון שבור" של בית אבי חי. דצמבר 2015
2
98
0
Published: