• Add to Collection
  • About

    About

    Nasza Etyka to projekt pomocy dydaktycznych, który umożliwia zorganizowanie przyjaznych i ciekawych lekcji o uczuciach. Our Ethics is a design of… Read More
    Nasza Etyka to projekt pomocy dydaktycznych, który umożliwia zorganizowanie przyjaznych i ciekawych lekcji o uczuciach. Our Ethics is a design of teching aids that enables the organisation of friendly and interesting lessons about feelings. Read Less
    Published:
Nasza Etyka to zestaw pomocy dydaktycznych.
Nauczyciele mogą dowolnie dobierać elementy gier, zabaw i dramy.
Projekt ułatwia zorganizowanie ciekawej lekcji o uczuciach.
 
Nasza Etyka (Our Ethics) is a set of teaching aids.
Teachers can freely choose the elements of games and classroom drama.
The design makes it easier to organise an interesting lesson about feelings.
Zawieszki na drzwi zwracają uwagę i sygnalizują temat.
The door signs draw attention and inform about the topic.
Plakaty z miejscem na odpowiedź uczniów.
Posters with a place for students' response.
Naklejki i identyfikatory do dramy.
Stickers and IDs for classroom drama.
Karty do gry w Tabu / Kalambury to także dodatek do gry planszowej.
Taboo / Charades card game are also a part of a board game.
Kostki do opowiadania historii
Story dice
Dziękuję!
Thanks!