• Add to Collection
  • About

    About

    Türkiye Arapça Kitap Fuarı kurumsal kimlik, logo, poster ve afiş çalışmaları
    Published:
 
 
Türkiye’nin fikrinin ve sanatının dayandığı tarihi köklerin günümüz müslüman coğrafyasından koparılamayacağının bilincinde bir kuruluş olarak Türkiye Yazarlar Birliği Türkçe, Arapça, Farsça teliflere ve tercümelere verdiği desteği Arapça Kitap Fuarı’nı düzenleyerek taçlandırıyor.
 
Medrese klasikleri başta olmak üzere Arapça, Kürtçe, Farsça yayınlarıyla mirasımızı koruyan Haşimi Yayınevi Erbil, Doha, Kahire, Beyrut, Tahran kitap fuarları gibi Arapça ve Farsça eserlerin ağırlıkta olduğu pek çok fuara katılarak büyük ilgi görüyor ve bu ilgiyi ülkemize davet ederek Arapça Kitap Fuarı’nı organize ediyor.
 
Dinimize, tarihimize, kültürümüze dair pek çok eser Arapça veya Farsça kaleme alınmıştır. Bizim için Arapça, Farsça, Kürtçe hiçbir zaman yabancı dil olmamış, bu diller Türkçe ile iç içe yaşamıştır. Günümüzde de dünyanın müslümanların mirasından faydalanabilmesi ve müslümanların kendi miraslarını fark edebilmesi için bu kardeş dillerin yeniden kaynaşmasına ihtiyaç vardır. Türkiye’nin milyonlarca Suriyeli misafir etmesi ve müslüman ülkelerde düzenlenen uluslar arası kitap fuarlarına ülkemizden katılımın artması neticesinde bu ihtiyaç iyice açığa çıktı. Aslında Arapça Kitap Fuarı da aynı ihtiyacın tetiklediği yoğun talep üzerine tertiplendi.
 
Türkiye’de en çok satılan ve okunan dini yayınların büyük bölümü Arapça ve Farsça klasiklerin dilimize tercümelerinden oluşmaktadır. İhya, Mesnevi, Gülistan, Kuşeyri Risalesi, Mektubat-ı Rabbani gibi eserlerle irtibatımız asırlara dayanmaktadır ve hiçbir devirde de zayıflamamıştır. Bu millet yazıldığından beri bu eserleri okumuştur ve okumaya devam etmektedir. Kutsal kitabımızın, Peygamberimiz’in (s.a.v) sünnetinin ve inandığımız, amel ettiğimiz mezheplerimizin dili olan Arapça’nın bizim için ne kadar değerli olduğunu anlatmaya bile lüzum yoktur. Belki bu lüzuma birkaç yüzyıldır uzaklaştığımız müslüman kardeşlerimizle yeniden tanışmamız için de Arapçaya başvurmamız gerektiğini ekleyebiliriz. Suriyeli misafirlerimizin Türkçe öğrenmek zorunda kalmalarını bir nimet bilirken bizim de Arapça öğrenmeye aslında ne kadar mecbur olduğumuzu unutmamamız gerekir.
 
 
 
 
Türkiye’nin fikrinin ve sanatının dayandığı tarihi köklerin günümüz müslüman coğrafyasından koparılamayacağının bilincinde bir kuruluş olarak Türkiye Yazarlar Birliği Türkçe, Arapça, Farsça teliflere ve tercümelere verdiği desteği Arapça Kitap Fuarı’nı düzenleyerek taçlandırıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTURE
__
 
 
COLOR
 
__
 
 
KONFERANSLAR
 
__
 
 
 
 
 
 
CORPORATE IDENTITY CONCEPT
 
__
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTER
__
 
 
 
 
 
 
 
POSTER
CONCEPT
 
__