In our modern world actions of countries to due protect their borders and hustle attitude towards rest of the world one of the strongest reasons of human rights violations and income justices.
The geography priorly who obtained privileges from sharing limited sources unfairly worked up inequality. The procedures that making harder to immigrate to another country also sustain the inequality on borders. And the other hand, oppressive methods which countries used for establish the authority also reduce the quality of life. The one which legal is not necessarily right all the time.

Establish a Country Manual examines countries which is main part of our modern political system. Our aim is when participants start to establish their fictional countries they start to think about existing countries and their operation principals. Do countries are ideal for fair and sustainable life? Is a different system possible? Are countries are untouchable and sacred as said? Can we establish a country if we want? 

As part of Establish a Country Manual, I designed a guide book and an exhibition that shows how to establish a country. Being exemplarily of the guide book I made 5 different story /country and flags, posters, and different visuals.  Purpose of these visuals explain the each story better and give them a feeling that they're really there. 

We also created a workshop as part of the project and titled "Design Your Flag". In this workshop we asked participants to create the countries and flags what they dream of. 
Günümüzde temel insan hakları ihlalleri ve kaynakların paylaşımındaki adaletsizlik gibi sorunların güçlü nedenlerinden biri ülkelerin sınırları içerisindeki korumacı, dış dünyaya karşı düşmanca tavırlarıdır. Ekonomik gücü daha önceden elde etmiş bir coğrafyanın kısıtlı kaynaklardan adaletsiz şekilde fazla pay alması eşitsizliği körükler. Bir ülkeye göç etmeyi zorlaştırmak için hazırlanan kanunlar, vizeler ve sınırlar da eşitsizliği devam ettirir. Diğer yandan ülkelerin otoriteyi sağlamlaştırmak için kullandığı baskıcı metodlar da yaşam kalitesini düşürür. Yasal olan her zaman doğru olan demek değildir.
Ülke Kurma Rehberi günümüzün siyasi sisteminin temel parçası ülkeleri inceleyen ve sorgulayan bir projedir. İzleyicilerin kendi kurgusal ülkelerini kurarken, varolan ülkeler hakkında düşünmesi ve işleme prensiplerini anlaması hedeflenmiştir. Ülkeler adil bir yaşam için gerekli, sürdürülebilir ya da ideal midir? Farklı bir sistem mümkün müdür? Ülkeler gerçekten de söylendiği gibi kutsal ve dokunulmaz mıdır? İstersek bir ülke kurabilir miyiz?
 
Ülke Kurma Rehberi projesi kapsamında ülke kurma metodlarını gösteren bir rehber kitapçık ve sergi tasarladım. Kitaptaki metodlara ve olasılıklara örnek teşkil etmesi açısından beş senaryo / ülke ve her ülkeye ait bir bayrak, bir poster ve çeşitli görseller hazırladım. Bu görsellerin amacı yer aldıkları senaryoyu daha iyi açıklamak ve orada bulunmuş hissi vermekti.
Ayrıca proje kapsamında "Bayrağını Tasarla" adlı bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda katılımcılardan hayal ettikleri ülkeleri ve olası bayraklarını tasarlamalarını istedik.
Establish a Country Manual Book / Ülke Kurma Rehberi
380
3,083
10
Published:

Establish a Country Manual Book / Ülke Kurma Rehberi

Book for Establish a Country Manual
380
3,083
10
Published:

Tools