• Add to Collection
  • About

    About

    segundos, minutos, horas, días, semanas, meses... un experimento gráfico: convertir un calendario en una novela. –––––––––– seconds, minutes, ho… Read More
    segundos, minutos, horas, días, semanas, meses... un experimento gráfico: convertir un calendario en una novela. –––––––––– seconds, minutes, hours, days, weeks, months… a graphic experiment: changing a calendar into a novel. Read Less
    Published: