• Add to Collection
  • About

    About

    Xuất phát từ những nhu cầu cá nhân, tôi muốn làm "xanh" thêm góc làm việc của chính mình, một khoảng không gian cần thiết để "thở" và rồi lại đưa… Read More
    Xuất phát từ những nhu cầu cá nhân, tôi muốn làm "xanh" thêm góc làm việc của chính mình, một khoảng không gian cần thiết để "thở" và rồi lại đưa tôi đến với những cảm hứng mới. 5/1/2016 Read Less
    Published:
Ideas Sketch
Clay Models
Plastic Models
Let Lines "green" your workspace !
 
THANK YOU !