• Add to Collection
  • About

    About

    Cover design of the book "Documents" by Nathan Grinberg
    Published:
Корицата на книгата „Документи“ на Натан Гринберг. Книгата се издава отново след точно 70 години, благодарение на Татяна Ваксберг. Освен всичко друго, тя успя да издири и оригинала на снимката, която намирам за почти кинематографичен документ от депортирането на евреите от Тракия, Македония и Пирот.