Cada any l'escola d'Art i Superior de Disseny Josep Serra i Abella de l'Hospitalet de Llobregat celebra unes jornades anomenades "Fora de sèrie", dedicades a enriquir l'experiència acadèmica amb un esdeveniment que complementi la pràctica habitual dels cursos. Les jornades tenen diversos objectius, com ara fomentar la implicació i participació dels alumnes i dels professors en l'escola, permetre l'encontre entre professionals, estudiants i professors i l'intercanvi d'experiències entre tots plegats, en un ambient més relaxat i festiu.

El nom de l'edició del 2015, la que celebrava els 25 anys de l'escola va ser Argent. Aquesta celebració va convertir-se en unes noces de plata que van tenir tres plats principals: el primer dia hi va haver  un taller, on van participar professionals del disseny, la fotografia i la il·lustració; el segon dia, es va omplir amb una llarga llista de conferències; finalment, el tercer dia, com a totes les noces, hi va haver una gran festa!

Que comenci el Tiberi!


Every year, Josep Serra i Abella School, a Design and Arts center in l'Hospitalet de Llobregat, held "Fora de Sèrie" (out of range) festival an event dedicated to enrich the academic experience by complementing the usual practice courses. This festival has several objectives, such as promoting the involvement and participation of students and teachers in the school, allowing the encounter between professionals, students and teachers and the exchange of experiences together in a more relaxed and holiday sphere.

The 2015 edition's name was 'Argent' to celebrate the 25th anniversary of the school. This celebration became a silver wedding anniversary that had three main courses: the first day there was a workshop where design, photography and illustration professionals were participating; the second day was filled with a large list of conferences; finally, on the third day, like in all weddings, there was a big party!

Let the feast begin!


 
 
Equip / Team:
Mercè Alfonsea, Cristina Carrero, Jorge Carrillo, Laura García, José Alberto García, 
Carmen Marín, Marta Martínez, Ester Ramírez, Sergi Solé, Lluis Tantiña, Carlos Truebas i Maria Vila  
 
Argent
479
5868
29
Published:

Argent

Coordinación autónoma de un grupo interdisciplinar de alumnos para la creación de un proyecto íntegro de diseño destinado a la celebración de los Read More
479
5868
29
Published:

Tools