• Add to Collection
  • About

    About

    abstraction
    Published:
Abstrakcie
 
Predstavujem niektoré obrazy z cyklu „REČ KAMEŇOV“. Názvy obrazov sú metaforické a dvojzmyselné: Obavy, Moje vnútorné kamene, Život medzi kameňmi, Pamäť kamennej steny, Zauzlenie, Meditačný trojuholník. Tieto "ľudské" kamene, skaly, tatranské bralá, balvany ma sprevádzajú po celý život. Za každým, keď do obrazu vložím skalnatý motív, spadne mi kameň zo srdca, začínam dočerpávať životné sily. Motív tvrdého kameňa, kamenného múru alebo tvrdej tatranskej skaly som vo svojich obrazoch postavil do paralely so životom, dušou, myšlienkou, priateľstvom, láskou, ľudskými emóciami, ľudskými vlastnosťami. Z technickej stránky ide o maľbu kombinovanú s monotypickou technikou, ktorej výsledkom sú syntetické štruktúry, ale vlastným rukopisným zásahom, kreovaním tvarov a farebnou kompozíciou ich transponujem do prírodných a duchovných polôh.
Predstavujem niektoré obrazy z cyklu „REČ KAMEŇOV“. Názvy obrazov sú metaforické a dvojzmyselné: Obavy, Moje vnútorné kamene, Život medzi kameňmi, Pamäť kamennej steny, Zauzlenie, Meditačný trojuholník. Tieto "ľudské" kamene, skaly, tatranské bralá, balvany ma sprevádzajú po celý život. Za každým, keď do obrazu vložím skalnatý motív, spadne mi kameň zo srdca, začínam dočerpávať životné sily. Motív tvrdého kameňa, kamenného múru alebo tvrdej tatranskej skaly som vo svojich obrazoch postavil do paralely so životom, dušou, myšlienkou, priateľstvom, láskou, ľudskými emóciami, ľudskými vlastnosťami. Z technickej stránky ide o maľbu kombinovanú s monotypickou technikou, ktorej výsledkom sú syntetické štruktúry, ale vlastným rukopisným zásahom, kreovaním tvarov a farebnou kompozíciou ich transponujem do prírodných a duchovných polôh.