JERZY TCHÓRZEWSKI's profile
TIME TO SHOW MY HAND
Poster


TIME TO SHOW MY HAND

What do you get today? Show your cards. I am checking

Why doesn’t  the king have a crown? Why does the queen prefer lipstick than sceptre? Isn’t  the jack too trusting?  What does the queen see on her mobile phone? Does the king cry over Paris? The figures are ourself. We earn money and if we do not earn money, we put them out on colours. We drown in the waters of fear and hope like refugees in Mediterranean Sea. Like invalids of persuasion we prefer the language of strength. We shoot remote control in our heads.We close our eyes not to see the problem and we take selfie. We prefer to force to love than love truly. Overwhelmed by money, we lose ourself. The pigeons of peace closed in chest. Maybe it is better to look into starry sky or maybe the sky looks on us? What do you get today? Show your cards. I am checking.CZAS POKAZAĆ KARTY

Co dzisiaj dostaniesz? Pokaż swoje karty. Sprawdzam.

Dlaczego król nie ma korony? Czemu królowa woli szminki od berła? Czy walet nie za bardzo coś ufny? Co królowa widzi w swoim telefonie? Czy król płacze nad Paryżem? Figury to my. Zarabiamy pieniądze, a jak ich nie zarabiamy, wynosimy je na sztandary. Topimy się w wodach strachu
i nadziei, jak emigranci w morzu śródziemnym. Niczym inwalidzi perswazji wolimy język siły. Strzelamy sobie w głowę telewizyjnym pilotem. Zamykamy oczy na problemy i robimy selfie telefonem. Wolimy zmuszać do miłości niż kochać. Przytłoczeni pieniędzmi tracimy siebie samych. Gołębie pokoju zamknięte w klatkach piersiowych. Może lepiej spojrzeć w gwieździste niebo,
a może, to niebo patrzy na nas? Co dzisiaj dostaniesz?  Pokaż swoje karty. Sprawdzam.  


Screenprints where picked up to The London Illustration Fair 2015

size 32 cm / 22 cm
silk screen print
paper curious matter

limited edition, numbered and signed.

if you have any problem to buy prints please write an email jeststudio@gmail.com
size 32 cm  / 22 cm
silk screen print 
paper curious matter 
Król kier ma stan podgorączkowy 37.7 biedaczek, głowa go boli i serce ma słabe. A grać musi, bo się udusi. 

King Heart has a subfebrile state 37.7 poor guy, he has a headache and his heart is week, but he has to play because he will suffocate.

size 32 cm  / 22 cm
silk screen print 
paper curious matter 
Jest młody i głupi, ale szczęśliwy. Pilot skierowany w głowę niedługo wyłączy nieświadomość "głupiej mądrości", a może włączy świadomość "rozsądku i wyrachowania".  "Król szczęścia" zacznie oglądać papkę telewizji.

I am young and stupid, but happy. A remote control pointed at head will turn on ignorance of "stupid wiseness" soon or maybe will turn on an awarness of " reason and calculation". " The king of happiness" will start to watch a television pap.
size 32 cm  / 22 cm
silk screen print 
paper curious matter
 

size 32 cm  / 22 cm
silk screen print 
paper curious matter
 
size 32 cm  / 22 cm
silk screen print 
paper curious matter
 
Robotnik pod sztandarem pieniądza pnie się po schodach. Może do góry, a może w dół. Nie ważne. Walet i tak nie ma szans. Pinokio z banknotu się nim dobrze zaopiekuje, jak spadnie.

A worker under the banner of stamp is ramping the stairs. Maybe upstairs, amybe downstairs. Never mind. Regardless, jack has no chance. A Pinocchio made from banknote will take care of him if he fall.


size 32 cm  / 22 cm
silk screen print 
paper curious matter
 
Lisiczka lubi Siebie i się lubi.
A vixen likes herself and likes.
size 32 cm  / 22 cm
silk screen print 
paper curious matter
 
Kasa, szmal, mamona potrafi przytłoczyć. Król karo wie o tym najlepiej.
The dust, wampum, poppy can overwhelm. The king of diamonds knows about it best.
Dama pik zaplątała się w niebezpieczne związki.
The queen of spades has got entangled in dangerous relationships.
Kluczem do rozwiązania zagadki są symbole
The key to solve the riddle are symbols

CZAS POKAZAĆ KARTY, to subiektywne ilustracje przedstawiające karciane figury. Coś w rodzaju identyfikacji rzeczywistości przez karty. Kluczem do rozwiązania zagadkowych ilustracji są symbole: Kier--love (miłość) Karo-money (pieniądze) Pik-war (wojna) Trefl-fun (zabawa). Koncept to 9 artprintów wydrukowanych na sitodruku 32/22 cm na papierze antalis quries matter i 70 opakowań kart do gry w 20 różnych wzorach opakowań wydrukowanych cyfrowo na HP indigo. Opakowania wydrukowane w 5 kolorach. CMYK + PANTONE White.

TIME TO SHOW MY HAND are the subjective illustrations presenting playing cards figures. Something like reality identification by cards. The key to solve mysterious illustrations are symbols: Heart - Love, Diamond - Money, Spade - War, Club - Fun. The concept is a 9 artprints printed on screen printing 32/22 cm on antalis quries matter paper and 70 packets of playing cards in 20 different patterns printed digitally on HP indigo. Packets printed in 5 colours. CMYK + PANTONE White.

The project has its worldwide premiere on London Illustration Fair LIF 2015 and the exhibition was created which vernissage had place in 2016 in Mostowa ArtCafe in Cracow.

Targi Ilustracji w Londynie są corocznym wydarzeniem dla twórców designu, skupiającym wspólnie artystów i kupców w jednym unikatowym środowisku. Targi dają możliwość miłośnikom ilustraci, by stanąć twarzą w twarz z ich ulubionymi artystami i doświadczyć wspaniałych, nowych dzieł sztuki od wschodzących ilustratorów. Najzdolniejszych wybierają wybitni specjaliści z tej dziedziny.

London Illustration Fair is an annual  event for designers, bringing artists and buyers together in a unique environment. The fair offers the chance for illustration lovers to come face to face with their favourite artists and discover amazing new artwork from emerging illustrators.  The most gifted are chosen by leading specialist from this area.
please visit our website www.jeststudio.com
TIME TO SHOW MY HAND
168
2.8k
18
Published:

Owner

TIME TO SHOW MY HAND

Silk screen print picked up to The London Illustration Fair 2015 size 32 cm / 22 cm silk screen print paper curious matter limited edition number Read More

168
2.8k
18
Published: